01 oktober 1992

Oprichting NPCF

In het Jacobitheater Utrecht richten de besturen van het Landelijk Patiënten/Consumenten Platform, het Landelijk Overleg van Decentrale Patiënten/consumentenplatforms en de stichting Werkgroep 2000 de NPCF op.

Lees meer...
1992

Leden vanaf het eerste uur

De Nederlandse Patiëntenvereniging, de Stichting Kind en Ziekenhuis en Regionale Patiënten/ Consumenten Platforms (nu Zorgbelang) zijn al 25 jaar lid.

Lees meer...
1992

Trouwe medewerkers

Ien de Heer (financiële administratie) werkt vanaf het prille begin bij ons. Na naamswisselingen en drie verhuizingen is ze er nog steeds. Net als haar collega’s Vincent Vis, Ingrid Alberti en Truus Veldhuijzen die ook vanaf de ‘vorige eeuw’ bij ons werken.

Lees meer...
1993

Staatssecretaris Hans Simons wil ons structureel financieren

Lees meer...
Voorjaar 1993

Dé Gids Patiënteninformatie rolt van de pers

Eén van onze populairste uitgaven.

Lees meer...
7 september 1993

‘Tijd voor patiënten’

Patiënten hebben behoefte aan regie over hun zorg en tijd om een beslissing te nemen die bij hen past. Dat blijkt uit een bijzonder onderzoek onder 250 patiënten. En uit wat patiënten ons nu vertellen.

Lees meer...
30 september 1993

Rob Meerhof wordt voorzitter (tot 2002)

Rob Meerhof is tevens gemeenteraadslid in de gemeente Velsen. Hij maakt zich hard voor het elektronisch patiëntendossier (EPD), kwaliteit én keuze. ‘Er moet informatie over kwaliteit en prestaties van zorgaanbieders beschikbaar komen, zodat patiënten gericht kunnen kiezen.’

3 oktober 1993

Directeur Fons Dekkers bij Ischa Meijer

Hij stelt in het radioprogramma Zaken van de Ziel: ‘Patiënten willen vaak wat anders dan eindeloos repareren’. Die boodschap is na 25 jaar nog actueel.

Lees meer...
Februari 1994

‘Wat vraag ik aan mijn arts?’

De brochure met tips voor in de spreekkamer is nog steeds te vinden op websites van ziekenhuizen en is een voorloper van ‘3 goede vragen’. De vragen helpen om samen te beslissen over uw behandeling.

1994

Onze bladen

In 1994 verschijnt het eerste nummer van het kwartaalblad: Patiënt in perspectief, de opvolger van het maandblad Patiëntenbeweging. Vanaf 2001 tot 2011 verschijnt het blad Vraag in beeld in verschillende vormen.

Lees meer...
21 april 1994

Eerste patiëntencongres in Musis Sacrum Arnhem

Met optreden van een theatergroep van gehandicapten en een slotdebat over solidariteit. De theatergroep roept op een einde te maken aan de situatie waarin patiënten dankbaar moeten zijn, nederig en klein.’

Lees meer...
1995
1995

Drie nieuwe leden

De Huidfederatie (nu Huidpatiënten Nederland), Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Stichting Hoofd, Hart en Vaten (SHHV, nu Harteraad) worden lid.

Lees meer...
1995
April en mei 1995

Patiëntenrechten worden wet

Sinds deze mijlpaal informeren we patiënten over hun rechten. Toen via brochures en folders, nu via wachtkamerfilmpjes.

Lees meer...
1995
1995

Patiëntenorganisaties gaan kwaliteit van zorg toetsen

Ze ontwikkelen criteria om de kwaliteit van huisartsen- en ziekenhuiszorg te beoordelen. Dat is de enige manier om patiëntgerichtheid te meten, concluderen alle partijen in de zorg op de 3e Leidschendamconferentie.

Lees meer...
1995
1995

Persoonsgebonden budget (PGB) komt er door

De Tweede en Eerste Kamer besluiten dat het PGB beschikbaar moet zijn voor iedereen die langdurige zorg en begeleiding nodig heeft.

Lees meer...
1996

Onze kantoren

Lees meer...
08 mei 1996

Minister Els Borst op bezoek

Een schoonmaakploeg maakt het kantoor ‘ministerproof’ en medewerkers wachten nerveus op haar komst. Voor een optimale indruk wordt de minister bewust linksom door het pand geleid. Ze spreekt onder andere met beleidsmedewerker Janny Bakker.

20 februari 1997

Steun voor provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht bij Eemland-affaire

Na de Zembla-uitzending ‘Fatale fouten in het ziekenhuis’ met klachten van het PPCP Utrecht over de afdeling gynaecologie van het Eemland Ziekenhuis, spant dit ziekenhuis een kort geding aan tegen het PPCP. Wij steunen onze lidorganisatie; het ziekenhuis verliest het kort geding.

1998

Succesvolle strijd voor beschikbaarheid geneesmiddel Taxol bij behandeling kanker

Behandeling met Taxol is afhankelijk van het ziekenhuisbudget en leidt tot willekeur. Er komen regels en extra subsidie voor dit probleem. Wij blijven ons inzetten voor beschikbaarheid van medicijnen.

1998

Fons Dekkers vertrekt. Gert van den Berg wordt interim-directeur

Van den Berg is ook directeur bij lidorganisatie NPV (Nederlandse Patiëntenvereniging).

1999

Samen met de NPV en LOC realiseren we een kwaliteitsfonds voor Verpleging en Verzorging

Hiermee wordt de Stichting Cliënt & Kwaliteit opgericht, die 10 jaar lang de kwaliteit van verpleeg- en verzorgingshuizen vanuit het perspectief van de patiënt toetst.

2000
01 april 2000

Iris van Bennekom wordt directeur

Iris van Bennekom was bestuurder van AHS Nieuw Berkendael in Den Haag. Zij geeft onze organisatie een duidelijk gezicht, in de media, bij de politiek en bij zorgorganisaties.

2000
Mei 2000

Eerste plannen voor zorgprogramma’s voor mensen met een chronische ziekte

Een mooi resultaat voor patiënten op de 4e Leidschendamconferentie over kwaliteit. Zorgprogramma’s helpen patiënten hun gezondheidsdoel te bereiken.

Lees meer...
2000
Juni 2000

Start discussie met leden over het nieuwe zorgstelsel

In de ‘Meetlat voor een gezond stelsel’ leggen wij samen met onze leden onze uitgangspunten voor het nieuwe zorgstelsel vast: vraagsturing, keuzevrijheid en solidariteit.

Lees meer...
2000
December 2000

Brochure: 'Tijdig spreken over het levenseinde'

De brochure (gemaakt met de NPV en NVVE) is binnen een week uitverkocht en wordt in het Engels vertaald, vanwege vraag vanuit het buitenland.

Lees meer...
Oktober 2001

Congres over elektronisch patiëntendossier

Voorzitter Rob Meerhof roept de aanwezigen op om niet eindeloos te praten over de regierol, maar om het elektronisch patiëntendossier (EPD) tot stand te brengen.

Lees meer...
Begin 2002

Start kwaliteitsproject ‘Door cliënten bekeken’

Cliënten toetsen voor het eerst 36 apotheken in Utrecht en Friesland en geven apothekers concrete verbeteradviezen, bijvoorbeeld over betere informatie en privacy.

Lees meer...
Maart 2002

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blaast onder druk acties af

Lees meer...
01 mei 2002

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) wordt lid

Lees meer...
06 november 2002

Eerste Medicijnenkompas

Lees meer...
01 januari 2003

Wil van der Kruis wordt voorzitter

Lees meer...
Januari 2003

De klant is koning

Kwaliteit, keuze en kosten is al jaren de rode draad in onze plannen.

Lees meer...
2004

Drie nieuwe leden

Longfonds (13/05), Per Saldo (21/10) en Diabetesvereniging Nederland (21/10) worden lid.

Lees meer...
Januari 2004

Iris van Bennekom uitgeroepen tot machtigste vrouw van medisch Nederland

Lees meer...
19 februari 2004

Onderzoek 'Fouten worden duur betaald' haalt voorpagina

Een onderzoek van Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) en de NPCF.

Lees meer...
08 maart 2004

Meldweek verhoging eigen bijdragen thuiszorg

2500 mensen melden in één week hun problemen met de verhoogde eigen bijdrage: 25% heeft de thuiszorg opgezegd, 15% overweegt dit te doen.

Lees meer...
29 juni 2004

De eerste lijn ondertekent onze 10 pijlers

Voorbeelden van onze pijlers voor een sterke eerste lijn zijn: toegang, bereikbaarheid, acute zorg, deskundigheid en gebruik van ICT.

Lees meer...
Augustus 2004

Goed voorbeeld doet volgen

Samen met het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO vinden we 100 voorbeeldpraktijken, die zo goed bij de wensen van patiënten aansluiten dat ze navolging verdienen.

Lees meer...
2005
Voorjaar 2005

Twee nieuwe leden

Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (NVVS) (10/2) en Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN)( 28/4) worden lid.

Lees meer...
2005
April 2005

Nieuwe Zorgverzekeringswet komt door Tweede Kamer

Lees meer...
Januari 2006

Voorzitter Wil van der Kruis vertrekt, vice-voorzitter Jopie Verhoeven neemt honneurs waar

’Echte vernieuwing vraagt doorzettingsvermogen en lef. Daar ontbreekt het ons niet aan’, stelt Jopie Verhoeven op het 4e patiëntencongres.

Maart 2006

Start zorginkoop vanuit wensen van de patiënt

Patiëntenorganisaties gaan de zorginkoop van zorgverzekeraars beïnvloeden en effecten van de Zorgverzekeringswet en Wmo volgen. Een nieuw programma Zekere Zorg stimuleert dit.

Lees meer...
Juni 2006

Eerste patiëntveiligheidskaart

De eerste patiëntveiligheidskaart ‘Help mee aan uw veilige behandeling’ verovert een blijvende plaats in ziekenhuizen. Praktische tips met cartoons van Gerrit de Jager maken patiënten alert.

Lees meer...
Najaar 2006

We pleiten voor één Zorgconsumentenwet

Iris van Bennekom biedt Martin van Rijn (toen directeur-generaal Gezondheidszorg) ons voorstel voor één Zorgconsumentenwet aan.

Lees meer...
23 november 2006

Vereniging Spierziekten Nederland wordt lid

Lees meer...
2007

Invoering Wmo

Gemeenten worden verantwoordelijk voor delen van de AWBZ-zorg, zoals huishoudelijke zorg. NPCF, CG-Raad, LOC-LPR, Per Saldo, CSO, Platform GGZ en Platform VG volgen hoe dit uitpakt voor cliënten.

Lees meer...
2007

Patiënteninbreng in richtlijnen krijgt vaste vorm

Richtlijnen (of standaarden) schrijven voor hoe zorgverleners een bepaalde ziekte/klacht moeten behandelen, volgens de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk. En volgens de patiënt!

Lees meer...
2007

Start meldacties

Vanaf 2007 organiseert de NPCF jaarlijks een aantal meldacties, regelmatig samen met andere organisaties. Vanaf 2008 doet ons vaste panel (met bijna 25.000 panelleden) mee.

Lees meer...
10 augustus 2007

Frans Maréchal wordt voorzitter

Lees meer...
29 november 2007

Antroposana wordt lid

Lees meer...
2008

Twee nieuwe leden

Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (7/2) en Nationale Vereniging van Sjögrenpatiënten (8/5) worden lid.

Lees meer...
2008

Iris van Bennekom neemt afscheid, Martin Vermeer volgt haar op

 

Lees meer...
21 april 2008

Lancering keuzewebsite Consument en de Zorg

Patiënten worden uitgenodigd om op deze website hun ervaringen met een ziekenhuis te delen. De keuzewebsite is de voorloper van ZorgkaartNederland.nl.

Lees meer...
November 2008

Brief over elektronisch patiëntendossier (EPD)

Wij hebben erop aan gedrongen dat burgers bezwaar kunnen maken tegen het EPD en dat patiënten inzage krijgen in wie hun dossier heeft ingezien of gewijzigd. Dat wordt geregeld.

Lees meer...
Maart 2009

We waarschuwen voor wervingsmethode internetapotheken

Lees meer...
26 november 2009

Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MS Vereniging) wordt lid

Lees meer...
01 december 2009

Start ZorgkaartNederland

Tijdens het eHealth-congres wordt ZorgkaartNederland.nl gelanceerd. De eerste en grootste waarderingssite voor de zorg is een initiatief van ons en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Vanaf 2013 gaan wij zelfstandig door met ZorgkaartNederland.

Lees meer...
2010
Juni 2010

Veel mensen in de knel door wegvallen AWBZ-zorg

Dit blijkt uit cliëntenmonitor van zeven belangenorganisatie.

Lees meer...
2010
Juni 2010

ZorgkaartNederland: 'Uw mening onze zorg'

Een speciaal interviewteam gaat op pad en interviewt bewoners in 100 verpleeg- en verzorgingshuizen en publiceert de verhalen op ZorgkaartNederland.nl.

Lees meer...
2010
23 september 2010

Parkinson Vereniging wordt lid

Lees meer...
2010
November 2010

Wilna Wind wordt nieuwe directeur

Lees meer...
19 september 2011

Manifestatie 'Stop de Stapeling'

Een gezamenlijke actie met de CG-Raad, Landelijk Platform GGz, Per Saldo en Platform VG op het Malieveld in Den Haag tegen de stapeling van kosten.

Lees meer...
05 juli 2012

Experiment met vrije prijzen mondzorg stopt, dankzij onze acties

Lees meer...
Oktober 2012

Patiënten ontdekken e-health

Lees meer...
November 2012

Lancering Digitale Zorggids

Hoe weet ik welke app goede antwoorden geeft op vragen over een aandoening? Wat kan ik ermee? En welke digitale informatie is er? Onze Digitale Zorggids geeft antwoord. Bekijk de Digitale Zorggids.

Lees meer...
28 november 2012

Gerdi Verbeet volgt Jopie Verhoeven op als voorzitter

Lees meer...
2013

We hebben voor het eerst 20.000 panelleden

In 2008 zijn we gestart met ons panel. In 2017 hebben we zelfs al bijna 25.000 panelleden. Zij helpen ons de zorg beter te maken door mee te doen aan onze meldacties en vragenlijsten in te vullen.

Lees meer...
13 januari 2013

Gerdi Verbeet pleit voor openheid onderzoeken farmaceutische industrie

Onze voorzitter Gerdi Verbeet maakt zich zorgen 'De industrie moet openheid geven over wat voor onderzoeken ze doen, hoe ze die financiert en wie daarvoor worden gebruikt.' Naar het artikel.

Lees meer...
23 januari 2013

’Wantrouwen van patiënten in de zorg neemt toe’

Dit blijkt uit een enquête van het tv-programma Debat op 2 en de NPCF.

Lees meer...
Juni 2013

Voor iedereen een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD)

We willen voor iedere patiënt een PGD. Hierin kunnen patiënten hun medische dossier inzien, zelf bepalen met wie ze gegevens delen en bijvoorbeeld hun klachten bijhouden in een dagboek.

Lees meer...
10 juli 2013

Videoboodschap van mensen die langdurige zorg nodig hebben

Patiënten die langdurige zorg nodig hebben, zijn ongerust over hun toekomst. Zij uiten hun zorgen in een videoboodschap voor de Vaste Kamercommissie.

Lees meer...
07 november 2013

Nierpatiënten Vereniging Nederland wordt lid

Lees meer...
Februari 2014

Start serie ‘Verhalen uit de praktijk’

Alles wat wij doen is gebaseerd op ervaringen van patiënten. Verhalen blijven beter hangen dan een beleidsplan, is onze ervaring. Daarom bundelen we hun verhalen in boekjes.

Lees meer...
13 maart 2014

We verwelkomen 5 nieuwe leden

Op 13 maart worden Dwarslaesie Organisatie Nederland, Nederlandse Vereniging Klompvoetjes, Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland en Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) lid. De Oogvereniging wordt lid op 20 november.

Lees meer...
Oktober 2014

Campagne Word Wakker! Een verkeerde zorgverzekering kan u duur komen te staan

Vanaf 2014 roepen we verzekerden ieder jaar op om bewust een zorgverzekering te kiezen. In 2014 waarschuwen we verzekerden vooral voor de budgetpolis.

Lees meer...
November 2014

Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt u ontdekken wat er echt toedoet

Hoe gaat het met u? Op deze website ontdekt u wat belangrijk is in uw leven en welke hulp u daarvoor nodig heeft. Uitgangspunt is niet het zorgaanbod, maar juist uw leven.

Lees meer...
2015
17 maart 2015

Apneuvereniging wordt lid

Lees meer...
2015
01 september 2015

Wilna Wind neemt afscheid en Dianda Veldman volgt haar op

Lees meer...
2015
2 november 2015

Start Nationale Zorgnummer

De advieslijnen van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk platform Psychische Gezondheid worden samengevoegd tot het Nationale Zorgnummer.

Lees meer...
2015
24 december 2015

ZorgkaartNederland haalt meer dan 1 miljoen bezoekers per maand

De keuzewebsite trekt in 2015 ruim 48,5 miljoen bezoekers. Het aantal waarderingen neemt toe van 206 duizend in 2014 tot ruim 272 duizend in 2015 en een half miljoen in 2017.

2016

We verwelkomen 7 nieuwe leden

Schildklierorganisatie Nederland (18/1), ReumaZorg Nederland (10/3), Hoofdpijnnet (10/3), RSI-Vereniging (8/9), Alzheimer Nederland (8/9), Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (8/9), en de Osteoporose Vereniging (10/11) worden lid.

Lees meer...
2016

Nieuw: consultkaarten

Vertegenwoordigers van patiënten denken mee over zo’n 50 richtlijnen. Voor het eerst maken we op basis daarvan samen met medisch specialisten consultkaarten.

Lees meer...
2016

Succesvolle invoering 3 goede vragen in 11 ziekenhuizen

Lees meer...
Februari 2016

5 patiëntenwensen voor de verkiezingen

Het doel is dat deze wensen van patiënten een plek krijgen in de verkiezingsprogramma’s.

Lees meer...
11 juli 2016

We heten voortaan Patiëntenfederatie Nederland

27 september 2016

Onze directeur Dianda Veldman ageert tegen verhoging zorgpremie

Lees meer...
Oktober 2016

Patiënten en artsen starten campagne over samen beslissen in het ziekenhuis

Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. Soms voelt het ook nog niet genoeg als ‘samen’. Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. En start deze campagne.

Lees meer...
2016

Onze bloggers

Op ZorgkaartNederland.nl, Mijnkwaliteitvanleven.nl en DigitaleZorggids.nl delen bloggers hun ervaringen en indrukken met ons. Patiënten, medewerkers en bestuurders van patiëntenorganisaties, deskundigen, dokters …

Lees meer...
1 december 2016

Dianda Veldman verblijft op gesloten afdeling verpleeghuis

Ze verblijft hier 2 dagen, zittend in een rolstoel, en blogt over haar ervaringen op ZorgkaartNederland.

Lees meer...
19 december 2016

Via MedMij je eigen gegevens naar de dokter sturen

Een landelijk EPD komt er niet. Wel kunnen patiënten over een paar jaar via MedMij op een veilige manier online gegevens uitwisselen met de dokter. Wij helpen dit te realiseren.

Lees meer...
2017

Twee nieuwe leden

Hemochromatose Vereniging Nederland (7/3) en Whiplash Stichting Nederland (5/9).

Lees meer...
19 april 2017

Kamerleden krijgen een patiënt cadeau

Een jaar lang zijn 11 patiënten een klankbord voor Kamerleden met de portefeuille zorg. Wat betekenen hun plannen en beleid voor patiënten? En waar lopen zij in de zorg en hun leven tegenaan? Dat wordt gelijk zichtbaar: Nieuwspoort is niet toegankelijk voor rolstoelen. We wijken uit naar Dudok.

Lees meer...
06 juni 2017

We geven niet-reanimerenpenning uit

Bij een hartstilstand kunnen zorgverleners proberen het hart weer op gang te brengen (reanimeren). Met deze penning verbiedt u zorgverleners om u te reanimeren.

Lees meer...
13 juli 2017

Onze FB-volgers kiezen Hugo Borst als minister van Ouderen

De Patiëntenfederatie en 20 andere organisaties pleiten voor een minister Ouderen en Maatschappij. Op een poll op onze Facebookpagina kiezen volgers Hugo Borst als ouderenminister. Helaas komt er geen minister van Ouderen. Klik op het Facebookbericht.

  • 1 Gerdi Verbeet
06 september 2017

Gerdi Verbeet stopt na 5 jaar als voorzitter Raad van Toezicht

De nieuwe voorzitter per 1 januari 2018 is Otwin van Dijk. Hij is burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek en zat van 2012 tot 2016 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij wethouder in Doetinchem.

01 januari 2018

En dan is het 2018

We hebben een nieuw kabinet, een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht en we zitten als federatie in een nieuw pand.

Lees meer...