23 september 2010:
Parkinson Vereniging wordt lid
Parkinson Vereniging wordt lid

Samen laten we een krachtig geluid horen

‘Het is belangrijk dat we samen het patiëntenperspectief krachtig naar voren brengen’, stelt Carla Aalderink (directeur Parkinson Vereniging). ‘De Patiëntenfederatie en ook wij als Parkinsonvereniging kunnen partijen verbinden. We staan in verbinding met alle andere partijen in de zorg, zoals zorgverzekeraars, zorgverleners en de politiek. Verbinding, informatievoorziening en belangenbehartiging zijn onze kernkwaliteiten. Samen staan we sterker als behartigers van patiëntenbelangen en kunnen we een krachtig statement maken. Dat geldt voor alle patiëntenorganisaties; klein of groot; iedereen kan meedoen of meedenken. 
We ontmoeten elkaar als collega’s en weten elkaar te vinden op gemeenschappelijke thema’s. Een mooi voorbeeld is onze gezamenlijke inzet voor een ouderenvriendelijke samenleving.’

Carla PV 2