November 2010:
Wilna Wind wordt nieuwe directeur

Wind heeft ruime ervaring als belangenbehartiger. Ze heeft de laatste 5 jaar gewerkt als CAO-coördinator bij de FNV. Ze zet zich vasthoudend in voor de belangen van patiënten. Op tal van onderwerpen bedingt ze de inbreng van patiënten. Ook is ze een warm voorstander van e-health.